THE ANTIQUARIAN BOOKSELLERS ASSOCIATION OF JAPAN

Japanese

Members【Area】

KONAN-DO BOOK STORE North 12, West 4, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido, 001-0012, Japan +81-11-716-9429
THE ISSEIDO BOOKSELLERS 1-7, kanda Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN +81-3-3292-0071
Ohya-Shobo Ltd. 1-1, Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051 +81-3-3291-0062
OGAWA TOSHO Ltd. 4F Namikawa Bldg., 2-7, Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051 +81-3-3262-0908
KITAZAWA BOOK STORE CO., LTD. 2-5, Kanda-Jimbocho. Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0051, JAPAN +81-3-3263-0017
SARA-SHOBO LTD. 1-32, Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0051 +81-3-3219-0470
YAGI Book STORE LTD. 1-1, Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051, Japan +81-3-3291-8221
YAMADA SHOTEN Ltd. 2F Yamada Bldg, 1-8, Kanda Jimbocho Chiyoda-ku, Tokyo,101-0051, Japan +81-3-3295-0252
Yamamoto Shoten LTD. 2-7, Kanda, Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0051, Japan +81-3-3261-0847
SUBUN-SO BOOK STORE 3-3, Kanda Ogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052 Japan +81-3-3292-7877
KAGEROU BUNKO 3-26-3, Ogawamachi, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052 +81-3-3291-5001
Maruzen-Yushodo Co., Ltd. 9th Floor, Kokusai Hamamatsucho bldg., 1-9-18 Kaigan, Minato-ku,Tokyo, 105-0022, Japan +81-3-6367-6070
RINROKAKU BOOKSTORE 7-2-4, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 +81-3-3811-6555
BUNSEI SHOIN BOOKSELLERS CO.,LTD. 14-7 Hongo, 6-Chome,Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 +81-3-3811-1683
AZUCHI-DO RARE BOOKS Co., Ltd, 2-8-12-103, jiyugaoka, Meguro-ku, Tokyo 152-0035 +81-3-5731-8608
BUNRYU Co., Ltd. 302 Heiwa Sogo Bldg., 1-33-6, Takatanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075 +81-3-3208-5445
ASAKURAYA BOOK STORE 1-47-13Kotake-cho,Nerima-ku Tokyo,JAPAN +81-3-3530-5645
NAKAO SHOSEN-DO SHOTEN LTD.(Branch Office) 1-1-3, Shibata, Kita-ku, Osaka, 530-0012, Japan +81-6-6373-1116
Manjiya Book Co., Ltd. 1-1-3, Shibata, Kita-ku, Osaka, 530-0012, Japan +81-6-6371-7010
TENGYU BOOKSTORE (Branch Office) 3-7-28 Tenjinbashi Kitaku Osaka 530-0041 +81-6-6242-0155
NAKAO SHOSEN-DO SHOTEN LTD.(main) 3-4-4, Awajimachi, Chuo-ku, Osaka, 541-0047, Japan +81-6-6231-8797
NAKAO SHOTEN 1-2-14, Shinsaibashi-suji, Chuo-ku, Osaka, 542-0085, Japan +81-6-6271-0843
TENGYU BOOKSTORE (Main Office) 5-14-7 Esakacho Suita Osaka 564-0063 +81-6-6337-0687
SHUSEIDO Co. 97, Enoki-cho, Teramachi-higashi-iru, Nijo-dori, Nakagyo-ku, Kyoto, JAPAN +81-75-222-0860
KIKUO BOOKSHOP Co., Ltd. 430, Ebisucho, Sanjo-Agaru, Kawaramachi-Dori, Nakagyo-ku, Kyoto, Japan +81-75-231-7634
SHIBUNKAKU Co., LTD 355, Motomachi, Yamato-ahji higashi-tru, Furumonzen-dori, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0089, Japan +81-75-752-0005
Rinsen Book Co. Imadegawa-Dori, Kawabata-Higashi-Iru, Sakyo-Ku, Kyoto, 606-8204, Japan +81-75-721-7111
JOBUNDO KAWASHIMA SHOTEN CO., LTD 11-2, Kamitori-Cho, Chuo-ku, Kumamoto, 860-0845, Japan +81-96-352-1701

PAGE TOP